بیوگرافی استاد عباس شاه زیدی

 

 

بسم الله النور:

عباس شاه زیدی -شاعر نویسنده و منتقد ادبی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فقه و اصول، و دبیر انجمن شعر جوان حوزه هنری ازسال92

عباس شاه زیدی از سال 1373  به صورت جدی وارد عرصه ی شعر شد و از وی صدها شعر و مقاله و مصاحبه در کتاب ها و مجلات و روزنامه هاچاپ شده است. شاه زیدی ده ها شعرخوانی و مصاحبه در صدا وسیما داشته، و چند ترانه ی او نیز از صدا و سیما پخش گردیده است. آخرین تألیف عباس شاه زیدی کتابی است  با عنوان« از نقش جهان تا شاهجهان» . این کتاب که آمیخته ای از سفرنامه و تذکره ی ادبی است، شامل خاطرات وی از سفر سال 1395 به هندوستان است. همچنین وی از سال 1392 دبیر انجمن شعر جوان حوزه ی هنری است که تا کنون بیش از 300 جلسه ی آن برگزار گردیده، و هم اکنون نیزروزهای شنبه بطور مستمرادامه دارد. و در این جلسه مباحث روز ادبی به صورت کارگاهی ارائه می گردد .عباس شاه زیدی از سال 1385 تا 1396عضو رسمی شورای شعر اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان بوده و همچنین  به مدت 12 سال عضویت در شورای شعر نگارستان امام خمینی را نیز در کارنامه ی خود دارد. وی به مدت سه سال رییس هیئت مدیره ی انجمن فرهنگی شاعران استان اصفهان نیز بوده است.و از سال 1384 تا کنون در ده ها کنگره و جشنواره ی شعر حائز رتبه های برتر گردیده است همچنین وی داوری و دبیر علمی ده ها کنگره ی سراسری و استانی شعر را نیز بر عهده داشته داشته است. از هفت عنوان کتاب عباس شاه زیدی، کتاب « این شعر مراکُشت»، نامزد دریافت قلم زرّین شد و کتاب « دو بیتی های من عین لُهوف است» نیز به عنوان کتاب سال عاشورایی در سال 1395 توسط  نهاد کتابخانه های کشورمعرفی شد. همچنین در سال 1395 به عنوان شاعر برگزیده ی سال، توسط شورای سیاستگذاری جشنواره شعر « مهربهمن» انتخاب گردید./از بین کتاب های عباس شاه زیدی کتاب "این شعر مرا کُشت" در سال 1394 کاندیدای دریافت قلم زرّین گردید و مجموعه شعر" دوبیتی های من عین لُهوف است" در سال 1395 برگزیده ی کتاب سال عاشورایی گردید.

ارسال نظر