تهران 25 اردىبهشت
قم
کنگره شعر امىر المومنىن
شعرخوانی قم
شبی با صائب
آشتیان
شب های شعر حوضخانه
به ساعت اصفهان
به ساعت اصفهان
جشنواره ملی شعر رضوی سیرجان
نقد کتاب من
133دوبیتی
با دوست قدیمی نام آشنا
سالن اهل بیت
همایش سرو
دکتر بلرام شکلا
رواق امام خمینی حرم حضرت معصومه س
فرشته خانه اشک
کتاب خوان شعر
انجمن شعرجوان
آگرا
دهلی
دهلی نو
منزل استاد صاعد اصفهانی
جشن تولد 200 مین انجمن ادبی شعر جوان حوزه هنری
استاد محمد علی بهمنی
استاد ساعد باقری
استادآواز ایران حاج احمد مراتب
استادآواز ایران علی اصغر شاه زیدی
زنده یاد استاد پریش شهرضایی
بیژن ارژن
استاد حمید سبزواری
کنگره شعر قلم های بیدار
سوگواره شععر امام حسن مجتبی قم
کنگره شعر رهاتر از پرواز
کنگره شعر"رهاتر از پرواز"
شعرخوانی در شب شعر"برآستان اشک"
خسرو شیرین زبانی
درمحضر پدر شعر آیینی استاد محمد علی مجاهدی
دهلی نو
دهلی نو
ماه غزل ایران

ارسال نظر