آخرین اخبار سایت

ردیف عنوان تاریخ
۱ انجمن شعرجوان حوزه ی هنری ۱۳۹۷/۱۲/۲۶
۲ انجمن ادبی برکه ی اشراق ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۳ دویستمین کارگاه ۱۳۹۸/۰۱/۰۳
۴ پایگاه خیمه-امام هشت-نور ۱۳۹۸/۰۱/۰۴
۵ متن مصاحبه عباس شاه زیدی با روزنامه نسل فردا در باره ادبیات آیینی ۱۳۹۸/۰۱/۱۶
۶ ۲۹۰ مین انجمن شعر جوان حوزه هنری ۱۳۹۸/۰۳/۰۵
۷ سومین جشنواره بین المللی شعر بهشت بیان ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
۸ دوبیتی های من عین لُهوف است ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
۹ سیصدمین انجمن شعرجوان حوزه هنری ۱۳۹۸/۰۵/۲۵
۱۰ دبیرعلمی کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی ع ۱۳۹۸/۰۶/۱۵