۲۹۰ مین انجمن شعر جوان حوزه هنری

دویست ونودمین انجمن شعر ۱۸خردادماه ۱۳۹۸ در خانه ی هنرمندان اصفهان برگزار خواهدشد ساعت۱۸

ارسال نظر