سومین جشنواره بین المللی شعر بهشت بیان

و عنده کلماتی که ما نمی دانیم

علی پر از برکاتی که ما نمی دانیم

 

هوالعلی

باتوجه به استقبال بی نظیر شاعران ارادتمند به ساحت مولی الموالی امیرالمومنین علی علیه صلوات الله در ارسال آثار ارجمندشان به دبیرخانه ی سومین جشنواره بین المللی شعر نهج البلاغه( بهشت بیان) شورای سیاستگذاری جشنواره تصمیم گرفت مدت ارسال آثار را که تا  دهم تیرماه ۹۸ تعیین گردیده بود تا دهم مرداد ماه ۹۸ تمدید نماید لذا شاعران عزیز از سراسر جهان می توانند تادهم تیرماه آثار خود را ازطریق تلگرام nahjolbalaghe1001@    و یا از طریق ایمیل nahjolbalaghe1001@gmail.com به دبیرخانه جشنواره ارسال فرمایند.محدودیتی در تعداد آثارارسالی و قالبهای شعری وجودندارد همچنین بدلیل ارسال فراخوان به بیش  از ۸۰ کشور جهان هرشاعر می تواند برداشتهای معرفتی خود را از کتاب شریف نهج البلاغه با هر زبانی به دبیرخانه ارسال نماید مدت مذکور به هیچ وجه تمدید نخواهد شد

تلفن دبیرخانه ۰۹۱۳۹۲۷۵۴۷۷

 

یاعلی

دبیر علمی سومین جشنواره ی بین المللی شعر بهشت بیان

عباس شاه زیدی

ارسال نظر