شعرخوانی عباس شاه زیدی در حرم رضوی علیه السلام

مسجد گوهرشاد شبستان کرم

۲ لغایت ۶ آبان ماه ۹۸

ارسال نظر