بسم رب الحیدربر روی متون آبی نگه دارید

من تشنه ام آب هم بریزی بد نیست

در آب گلاب هم بریزی  بد نیست

 

از خوشه ی آبدار انگور نجف

یک کاسه شراب هم بریزی بد نیست

 

عباس شاه زیدی