ما شما را دوست می داریم از جان بیشتربر روی متون آبی نگه دارید

آستان مقدس امامزاده سلطان امیر احمد کاشان ایام دهه کرامت 16 تیر 1398 مداح اهل بیت: حاج سید مهدی میرداماد تصویربرداری و تدوین: بنیاد فرهنگی صبح ظهور  /شاعر عباس شاه زیدی

ویدئو مرتبط