استقبال از محرمبر روی متون آبی نگه دارید

حال و هوای کوچه غم آلود و در هم است

پرچم به اهتزاز در آمد محرم است

 

شعر از عباس شاه زیدی-خروش اصفهانی

با صدای حاج محمد یزدخواستی

مجموعه فرهنگی عاشوراییان

اجرا-مهرماه95

فایل صوتی مرتبط