به نام نامی حیدر قلم به دست شدمبر روی متون آبی نگه دارید

باصدای سیدرضا نریمانی

شعر از عباس شاه زیدی

فایل صوتی مرتبط